Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) – zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 10 września 2019 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. St. Rynek 3).

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2019;
 3. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Złocieniec, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły lub przedszkola, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 1. Zamknięcie sesji.

                                              

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY  

     

       Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia