Złocieniec miasto z klimatem

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował o wynikach naboru przeprowadzonego w marcu 2019r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania znajduje się „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G 582008”. W ramach zadania w tym roku  przewiduje się budowę drogi  na odcinku 0,669 km.

 

Zakres robót obejmuje: wykonanie frezowania istniejących fragmentów zniszczonej nawierzchni bitumicznej; wykonanie wykopów pod konstrukcje nawierzchni oraz na poszerzeniu, wykonanie konstrukcji podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie frakcji 0/31, 5 m; wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni; budowa chodnika z jednej strony drogi; budowa zjazdów do posesji; wykonanie oznakowania pionowego. Wartość zadania to około 910 tys. zł, z czego planowane do uzyskania dofinansowanie, to 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

zdjęcie: googlemaps

 

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia