Złocieniec miasto z klimatem

Zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok. Poniżej prezentujemy projekty, zgłoszone przez mieszkańców. Do dnia 12 listopada komisja ds. budżetu obywatelskiego powołana przez burmistrza dokona analizy techniczno-finansowej oraz oceny możliwości realizacji złożonych projektów. W dniach 26.11.19r. - 10.12.19r. odbędzie się głosowanie nad projektami, które zostaną zatwierdzone.   

 

Lp.

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

ZŁOCIENIECKI SPORT

- wyposażenie w sprzęt sportowy

139.986,35 zł

2

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

140.000 zł

3

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY-Bezpieczny czas nad wodą

53.500 zł

4

WYSPA OSTRÓW- Bezpieczny pomost

70.000 zł

5

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ NA WSI

25,394 zł

6

DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO

139.987,00 zł

7

REWITALIZACJA PARKU ŻUBRA

- etap pierwszy

117.000,00 zł

8

DZIĘKI TOBIE POMOŻEMY I DOTRZEMY WSZĘDZIE –QUAD I CZUJNIKI TLENKU WĘGLA

139.900 zł

 

Głosowanie odbędzie się:

  • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
  • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

 HARMONOGRAM

Lp.

Data/Termin

Działanie

Wykonawca/Uwagi

1

od 01.08.2019 do 31.12.2020

Akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Sekretarz gminy, Referat rozwoju gospodarczego i promocji

2

do 23.08.2019

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 r. przez mieszkańców

Burmistrz Złocieńca

Sekretarz gminy,

Referat rozwoju gospodarczego i promocji

3

od 26.08.2019 do 27.09.2019

Okres składania zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 r. przez mieszkańców

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

4

Od 30.09.2019 do 12.11.2019

Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów

 

 

Dokonanie analizy techniczno-finansowej  i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

 

Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny oraz wnioskach dotyczących prawidłowości złożenia zgłoszeń oraz możliwości realizacji zgłoszonych projektów z ich szacunkową  wyceną  i proponowanym terminem realizacji z jednoczesnym powiadomieniem o prawie do odwołania przez wnioskodawców, których projekty w ocenie komisji są  niemożliwe do realizacji albo są  niezgodne z prawem

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

 

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu lub gminne jednostki organizacyjne

 

 

 

 

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

5

do 22.11.2019

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Złocieńca oraz rozpatrzenie odwołań.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu i w sołectwach oraz udostępnienie jej do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.

Zarządzenie głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego zawierające ustalenie daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania, określenie form głosowania, wskazanie miejsc głosowania oraz wzór karty do głosowania z instrukcją  jej prawidłowego wypełnienia.

Burmistrz Złocieńca,

Sekretarz gminy,

Referat rozwoju gospodarczego i promocji

6

do 22.11.2019

Przygotowanie strony internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 r. oraz przygotowanie punktów do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6 oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie głosowania, o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

Sekretarz gminy,

Referat rozwoju gospodarczego i promocji,

Referat informatyki

7

od 26.11.2019 do 10.12.2019

Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2020 r. w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punktach do głosowania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego,

Sekretarz gminy,

Referat rozwoju gospodarczego i promocji,

8

do 17.12.2019

Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2020 r. na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu i w sołectwach oraz przekazanie informacji do mediów.

Burmistrz Złocieńca,

Sekretarz gminy,

Referat rozwoju gospodarczego i promocji

9

do 19.12.2019

Zgłoszenie przez Burmistrza Złocieńca do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2020 r. zadań do realizacji, wybranych w głosowaniu  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2020 r., ze wskazaniem kwot i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostek organizacyjnych gminy Złocieniec odpowiedzialnych za ich realizację.

Burmistrz Złocieńca,

Sekretarz gminy

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia