Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, 1815) – zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 14.30 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2019-2022 z perspektywą  na lata 2023-2026;
 2. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku;
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
 4. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym;
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników;
 6. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

     

                                 Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia