Złocieniec miasto z klimatem

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji powstała w 1988 roku. Jej celem jest pomoc osobom z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, poruszającym się na wózkach inwalidzkich w powrocie do aktywnego życia, nauki i pracy. Podstawową kompleksowego programu realizowanego przez Fundację są obozy szkoleniowe.

Prowadzą je instruktorzy na wózkach, którzy na własnym przykładzie pokazują, że powrót do aktywnego życia jest możliwy, stanowiąc doskonałe wzorce osobowe dla swoich podopiecznych. Pomagają im w odzyskaniu siły i wiary we własne możliwości. Ważną rolę w drodze do samodzielności pełnią zajęcia sportowe z takich dyscyplin, jak: technika jazdy na wózku, trening kondycyjny, pływanie, tenis stołowy, łucznictwo. Fundacja upowszechniła także nowe dyscypliny sportu w naszym kraju, jak: tenis ziemny, szermierkę, rugby na wózkach oraz nurkowanie. Kolejnymi elementami programu FAR są szkolenia specjalistyczne – kursy komputerowe dające osobom niepełnosprawnym podstawy do przyszłej nauki i pracy, kursy prawa jazdy oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji swoją działalność skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem, umożliwiając szybszy powrót do codziennego życia.

W poniedziałek 25. listopada instruktorzy FAR przeprowadzili zajęcia sportowe w klasie 6b. Uczniowie mieli okazję wzięcia aktywnego udziału w lekcji wychowania fizycznego na wózkach. Uczniowie spróbowali wielu form aktywności na wózku inwalidzkim  a następnie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w debacie dotyczącej niepełnosprawności, podczas której chętnie zabierali głos.

Dziękujemy mamie Kuby Kuncewicza za pomysł i organizację spotkania.

Zdjęcia w galerii: FAR

 

Wpisany przez: Beata Borzeska