Złocieniec miasto z klimatem

Oferujemy dla osób powyżej 30 roku życia, bez pracy, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego

BEZPŁATNIE:

- kompleksową pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy,

- szkolenie w zawodach pracowników poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki

-  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu

- zwrot kosztów dojazdu, opieki na osobą zależną/dzieckiem

- ubezpieczenie NNW.

- istnieje możliwość podjęcia stażu przed zatrudnieniem i otrzymanie stypendium stażowego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny również dla osób niepełnosprawnych.

 

Projekt "Fabryka Aktywnych Zawodowo" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Partner projektu: UniPRomotion Magdalena Kosobucka

 

Więcej informacji: http://unipromotion.pl/fabryka/

Tel. 531 426 140

Wpisany przez: Beata Borzeska