Złocieniec miasto z klimatem

Koronawirus - aktualne informacje i zalecenia

Koronawirus - informacje Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Żródło: wiadomości.onet.pl

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zapewnienia pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

Komunikat Burmistrza w sprawie wprowadzenia stałego dyżuru

Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec,  w dniu dzisiejszym, na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu został wprowadzony system stałego dyżuru.

Oznacza to, że Urząd realizuje zadania poprzez całodobową służbę wyznaczonych pracowników, pełnioną w celu odbioru i przekazywania informacji i decyzji w sprawach nadzwyczajnych.

Celem wprowadzenia stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów państwowych do organów gminy bez względu na porę dnia czy nocy.

Pracownicy Urzędu, stanowiący Zespół dyżurujący, w razie konieczności mają do dyspozycji środki łączności w celu kontaktowania się z osobami i instytucjami, które będą podjąć odpowiednie działania na terenie miasta i gminy.

            Wprowadzenie systemu stałego dyżuru spowodowało konieczność zmian organizacyjnych w Urzędzie. Pracownicy z zespołu dyżurnych pełnią stały dyżur w Sekretariacie Urzędu. Dostęp do Sekretariatu został przez to ograniczony  tylko do osób z kadry zarządzającej i pracowników, którzy pełnią dyżur. Ponadto zaangażowanie pracowników do stałego dyżuru może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie poszczególnych referatów lub stanowisk pracy w Urzędzie. 

Obsługa interesantów w Urzędzie, ze względu na ww. zmiany, będzie odbywać się w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu:

  • w Biurze podawczym – punkcie obsługi interesantów (St. Rynek 3, parter, pok. 1A) w godz. 12:00-14:00;
  • poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z referatami i stanowiskami pracy zgodnie z przekazanymi informacjami w komunikacie – link tutaj

            Proszę zatem Mieszkańców gminy i osoby załatwiające w najbliższym czasie sprawy urzędowe w Urzędzie o wyrozumiałość w tej sytuacji i ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie.

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Złocieniec

Komunikat Wojewody - zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Komunikat Wojewody w sprawie zawieszenia działalności wskazanych placówek i instytucji

Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych i żłobków działających na terenie
gminy Złocieniec

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA DOT. KORONAWIRUSA. INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 

Informacja dotycząca postępowania dot. koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się na stronie Internetowej http://wsse.szczecin.pl
Ponadto uruchomiono infolinię Narodowego Funduszy Zdrowia dot. koronawirusa SARS-CoV-2 czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590. Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

 

Najbliższy SZPITAL - WAŁCZ

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
Szpital wojskowy w Wałczu
Adres: Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Godziny otwarcia: Czynne całą dobę
Telefon: 67 258 24 42

 

Pozostałe dwa - w województwie - są w Koszalinie i Szczecinie.

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia