Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa na terenie gminy Złocieniec, w celu przeciwdziałania i profilaktyki zdrowotnej, od dnia 16 marca br. do odwołania zostają wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu szczególne zasady obsługi Interesantów.

 

Kontakt Interesantów z Urzędem możliwy będzie poprzez:

  • kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72022,
  • przesyłanie korespondencji za pośrednictwem internetowej  platformy EPUAP adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP,
  • kontakt przez pocztę e-mail: um.sekretariat@zlocieniec.pl lub poczta@zlocieniec.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

 

Obsługa bezpośrednia interesantów odbywać się będzie, tylko w bardzo ważnych sprawach, za pośrednictwem Biura podawczego - punktu obsługi interesantów, który zlokalizowany będzie na parterze przy głównym wejściu do budynku Urzędu ul. St. Rynek 3 ( Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1A). W punkcie obsługi interesantów dostępne będą wnioski i formularze dotyczące działalności poszczególnych referatów i stanowisk. W punkcie będzie przyjmowana korespondencja od interesantów i potwierdzany jej wpływ do Urzędu.

Biuro podawcze -punkt obsługi interesantów będzie czynny codziennie w dni robocze

w godz. 12:00-14:00

            Załatwianie spraw na stanowiskach będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu  od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00), tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail:

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, meldunki):

            tel. 94 3372022 w. 30 lub w. 31

            e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

2/ Urząd Stanu Cywilnego (zgony, odpisy aktów stanu cywilnego):

            tel. 94 3671490 lub 94 3672022 w. 39

            e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

3/ Ewidencja działalności gospodarczej i koncesje alkoholowe:

            tel. 94 7128880,

            e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

3/ Sprawy podatków i opłat lokalnych:

4/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

5/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (np. kupno, dzierżawa, najem, warunki zabudowy)

 tel. 94 3672022 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

6/ Sprawy związane gospodarką komunalną (stan dróg, oświetlenie):

             tel. 94 3672022 w. 26, e-mail: um.inwestycje@zlocieniec.pl

7/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, wycinka drzew):

              tel. 94 3672022 w. 45, e-mail: um.gospodarkaodpadami@zlocieniec.pl

8/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

              tel. 943671272, e-mail: um.straz@zlocieniec.pl

Przepraszamy za niedogodności, ale powaga sytuacji i troska o zdrowie mieszkańców stanowią jedyną przesłankę ww. zmian organizacji pracy Urzędu.

 

 

      Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia