Złocieniec miasto z klimatem

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Burmistrz Złocieńca unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia