Złocieniec miasto z klimatem

Informacja dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osób upoważnionych przez pełnomocników wyborczych, działających w imieniu komitetów wyborczych, zgłaszających kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na 10 maja 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zmianą sposobu pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu polegającą na ograniczeniu bezpośredniego kontaktu klientów z pracownikami urzędu oraz postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.,

Urzędnik wyborczy w gminie Złocieniec informuje,

na podstawie wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-571-32/20) z dnia 26 marca 2020 r., że przyjmowanie od pełnomocników wyborczych lub upoważnionych przez nich osób, działających w imieniu komitetów wyborczych, zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. będzie odbywało się w następujący sposób:

 1. zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia
  10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3, 78-520 Złocieniec
  ;
 1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej pkw-320306@pkw.gov.pl w terminie do dnia10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przekazać do urzędu lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej S.A (w tym przypadku oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń tj. do 10 kwietnia 2020 r.);
 1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej S.A, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu z terminem do 10 kwietnia br. w godzinach pracy urzędu;
 1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przekazane bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu poprzez wrzucenie w zaklejonej i opisanej kopercie do urny na korespondencję do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, umieszczonej w korytarzu wejściowym do budynku głównego ul. Stary Rynek 3;
 1. w przypadku wysłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego np. Poczty Polskiej S.A. lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia kandydatów na członków komisji zostanie odesłane zgłaszającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny) a w przypadku braku poczty elektronicznej po stronie zgłaszającego potwierdzenie zostanie wysłane SMS lub potwierdzone telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji, zainteresowani mogą uzyskać pod niżej wymienionymi numerami telefonów i adresami email:

 1. tel. 943672022 w.23 - Leszek Modrzakowski - Sekretarz gminy Złocieniec adres email: pkw-320306@pkw.gov.pl
 2. tel. 516211206 -  Janina Januszkiewicz - Urzędnik wyborczy w gminie Złocieniec, adres email: urz-320306-1@pkw.gov.pl;

 

 

Janina Januszkiewicz

Urzędnik wyborczy

w gminie Złocieniec

 

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia