Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca informuje, w związku z z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), że od dnia 18 maja br. do odwołania obowiązują w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu szczególne zasady obsługi Interesantów.

 

Kontakt Interesantów z UrzędemMiejskim w Złocieńcu, zwanym dalej Urzędem, możliwy jest zdalnie poprzez:

  • kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72022,
  • przesyłanie korespondencji za pośrednictwem internetowej  platformy EPUAP adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP,
  • kontakt przez pocztę e-mail: sekretariat@zlocieniec.pl  lub poczta@zlocieniec.pl,
  •  pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

 

Biuro podawcze -punkt informacyjny jest czynny codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

 

Obsługa bezpośrednia interesantów, zgodnie z §12 ust.3 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie w Biurze podawczym – punkcie informacyjnym, głównym wejściu do budynku Urzędu ul. St. Rynek 3, tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym z Pracownikiem wybranego refeartu/stanowiska Urzędu.

W punkcie dostępne są:

            -  informacje dotyczące możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem (poszczególnymi referatami i stanowiskami),

  •  formularze spraw dotyczące działalności poszczególnych referatów i stanowisk,
  •  urna, do której należy włożyć korespondencję kierowaną do Urzędu.

 

          Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00), tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail:

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców):

         tel. 94 3372022 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego:

         tel. 94 3671490 lub 94 3672022 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

3/ Ewidencja działalności gospodarczej i koncesje alkoholowe:

         tel. 94 7128880,

         e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

3/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

 • wymiar podatków:  tel. 94 3672022 w. 52 lub w.53, e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl
 • windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych, tel. tel. 94 3672022 w. 38, e-mail: um.windykacja@zlocieniec.pl

4/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

5/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (np. kupno, dzierżawa, najem, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

 tel. 94 3672022 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

6/ Sprawy związane gospodarką komunalną (stan dróg, oświetlenie, infrastruktura komunalna):

          tel. 94 3672022 w. 26, e-mail: um.inwestycje@zlocieniec.pl

7/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

8/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

Przepraszamy za niedogodności, ale troska o zdrowie obywateli stanowią jedyną przesłankę ww. organizacji pracy Urzędu.

 

  Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia