Złocieniec miasto z klimatem

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w gminie Złocieniec, w związku z §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) informuję, że od dnia 01 czerwca br. zostaje sukcesywnie przywracana bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

 

 

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych interesantów, zachęcam do załatwiania spraw urzędowych, jeśli jest to możliwe   zdalnie poprzez:

 • kontakt telefonicznysekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72022,
 • kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP),
 • kontakt internetowy przez pocztę e-mail: poczta@zlocieniec.pl lub sekretariat@zlocieniec.pl, lub adres e-mail do właściwego referatu – wykaz w załączeniu,
 • korespondencyjnie przez Pocztę Polską S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

         W wejściu do Urzędu dostępne są: informacje dotyczące możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem (poszczególnymi referatami i stanowiskami),  formularze spraw dotyczących działalności poszczególnych referatów i stanowisk oraz skrzynka podawcza do której można włożyć korespondencję kierowaną do Urzędu.

 

         Obsługa bezpośrednia interesantów, zgodnie z §14 ust. 2 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie na stanowiskach pracy w Urzędzie, po uprzedniej rejestracji telefonicznej z Pracownikiem wybranego referatu/stanowiska Urzędu, w celu zapewnienia obsługi maksymalnie jednego interesanta na jednym stanowisku pracy.

Po przybyciu do Urzędu w celu osobistego załatwienia sprawy, proszę o przestrzeganie stosowania zalecanych środków osobistego zabezpieczenia:

 • zasłanianie ust i nosa za pomocą części odzieży lub maseczki czy przyłbicy,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym po wejściu do Urzędu,
 • przychodzenie do Urzędu bez osób towarzyszących
 • zachowanie dystansu 2 m.

 

Jednocześnie informuję, że od dnia 28 maja 2020 r. przywrócone zostały bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Burmistrza Złocieńca i jego Zastępcę. Przyjęcia odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 943672-022 w. 21.

 

     Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

 

WYKAZ spraw do załatwienia, stanowisk pracy oraz kontakt telefoniczny i email

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

 

          Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00), tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail z zachowaniem obsługi jednego interesanta na jednym stanowisku pracy:

 

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców):

         tel. 94 3372022 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

 

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego):

         tel. 94 3671490 lub 94 3672022 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

 

3/ Ewidencja działalności gospodarczej i koncesje alkoholowe:

         tel. 94 7128880,

         e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

 

4/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

 • wymiar podatków:  tel. 94 3672022 w. 52 lub w.53, e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl
 • windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych, tel. tel. 94 3672022 w. 38, e-mail: um.windykacja@zlocieniec.pl

 

5/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

 

6/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (np. kupno, dzierżawa, najem, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

             tel. 94 3672022 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

 

7/ Sprawy związane gospodarką komunalną (stan dróg, oświetlenie, infrastruktura komunalna):

          tel. 94 3672022 w. 26, e-mail: um.inwestycje@zlocieniec.pl

 

8/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

 

9/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

 

Przepraszamy za niedogodności, ale troska o zdrowie obywateli stanowią jedyną przesłankę ww. organizacji pracy Urzędu.

     Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

  

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia