Złocieniec miasto z klimatem

Komunikat

dla interesantów

 

 

Informuję, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Złocieńcu będzie nieczynny dla interesantów urzędu.

(podstawa prawna: zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Złocieńca z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w roku 2020 dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, zgodnie z art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040, z 2018 poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1043, poz. 1495))

 

Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 13.08.2020 r.

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia