Złocieniec miasto z klimatem

Komunikat Burmistrza Złocieńca z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej i zasad obsługi interesantów

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

Szanowni Państwo,

mając na uwadze występujące zagrożenie epidemiczne w gminie Złocieniec, w związku z §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) informuję, że

od dnia 25 sierpnia br. do odwołania

obowiązują następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

1/ zdalne załatwianie spraw urzędowych:

 •  korespondencyjnie przez Pocztę Polską S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec,
 • kontakt telefonicznysekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72022 w. 21,
 • kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP),
 • kontakt internetowy przez pocztę e-mail: poczta@zlocieniec.pl lub sekretariat@zlocieniec.pl, lub adres e-mail do właściwego referatu – wykaz w załączeniu;

 

2/ w wejściu do budynku głównego Urzędu będzie wystawiona urna, do której należy wrzucać dokumenty, zapakowane w kopercie (nie ma możliwości potwierdzenia przyjęcia korespondencji). Ponadto dostępne są informacje dotyczące możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem (poszczególnymi referatami i stanowiskami) i formularze spraw dotyczących działalności poszczególnych referatów i stanowisk;

 

3/ obsługa bezpośrednia interesantów, w sprawach o których mowa w §21 ust. 2 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie na stanowisku w wejściu do budynku Urzędu ul. St. Rynek 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wybranego referatu/stanowiska Urzędu – wykaz nr telefonicznych w załączeniu);

 

4/ przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Złocieńca i jego Zastępcę jest wstrzymane do odwołania (kontakt telefoniczny 94 3672022 w. 21).

 

Po przybyciu do Urzędu w celu  załatwienia sprawy, proszę o bezwzględne przestrzeganie stosowania zalecanych środków osobistego zabezpieczenia:

 • zasłanianie ust i nosa za pomocą części odzieży lub maseczki czy przyłbicy,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym po wejściu do Urzędu,
 • przychodzenie do Urzędu bez osób towarzyszących,
 • zachowanie tzw. dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

                                                                                                                 Burmistrz Złocieńca

                                                                                     /-/ Krzysztof Zacharzewski

 

 

WYKAZ

spraw do załatwienia, stanowisk pracy oraz kontakt telefoniczny i email

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

 

Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00):

 

tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail,

z zachowaniem obsługi jednego interesanta na stanowisku

w wejściu do budynku Urzędu ul. St. Rynek 3 :

 

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców):

         tel. 94 3372022 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

 

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja aktów stanu cywilnego):

         tel. 94 3671490 lub 94 3672022 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

 

3/ Ewidencja działalności gospodarczej i koncesje alkoholowe:

         tel. 94 7128880,

         e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

 

4/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

 • wymiar podatków:  tel. 94 3672022 w. 52 lub w. 53, e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl
 • windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych, tel. tel. 94 3672022 w. 38, e-mail: um.windykacja@zlocieniec.pl

5/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

6/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

             tel. 94 3672022 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

 

7/ Sprawy związane gospodarką komunalną (zajęcie pasa drogowego, infrastruktura komunalna):

          tel. 94 3672022 w. 26, e-mail: um.inwestycje@zlocieniec.pl

 

8/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

9/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

10/ Sekretariat UM (sprawy ogólne i inne nie wymienione):

             tel. 943672022 w. 21, e-mail: sekretariat@zlocieniec.pl

 

 

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia