Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 15.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z XXII, XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie
    międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2020 roku.

7. Podjęcie uchwał: 

 1. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 2.   
 3. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złocieniec na rok szkolny 2020/2021;
 4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 
 7. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020;
 8. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2020 – 2030

8. Komunikaty i oświadczenia.

9. Zamknięcie sesji.

 

                                       Zapraszamy Państwa do oglądania wideorelacji z obrad Sesji.

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                            Mirosław Kacianowski

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia