Złocieniec miasto z klimatem

Nowy turystyczny punkt informacyjny na mapie Powiatu Drawskiego. Ufundowanie „obelisku” jednostek wojskowych na Osiedlu Budowo.12 września 2020r. został odsłonięty i udostępniony dla lokalnej społeczności, osób przebywających w naszym regionie oraz turystów tzw. obelisk jednostek wojskowych w Garnizonie Złocieniec na Osiedlu Budowo. Inicjatywa ufundowania takiego obiektu pochodzi od byłych żołnierzy WP i pracowników wojska, którzy pełnili służbę i pracowali w jednostkach wojskowych stacjonujących w garnizonie Budów-Złocieniec.

 

 

Obelisk w swojej istocie ma charakter informacyjny. Miejsce, w którym można zapoznać się ze specyfiką Budowa. Generalnie obiekt przedstawia historię m. Budów, jako garnizonu wojskowego. Jest to element historii wojskowości na naszym terenie. Odnosi się on do jednostek wojskowych i instytucji, które na przestrzeni lat 1951 – 2001 (a niektóre w późniejszym okresie) stacjonowały w Garnizonie Wojskowym Budów-Złocieniec. Aktualnie żadna z tych jednostek nie funkcjonuje. Zostały one rozformowane lub przeformowane, a cześć infrastruktury została zniszczona, rozebrana, lub przekazana poza resort obrony narodowej. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. Złocieniec, a w szczególności m. Budów (Budowo) zawsze było garnizonem wojskowym. Szkoła Podstawowa nosi imię Żołnierza Polskiego. W 1995 roku Rada Miejska Złocieńca swoją uchwałą nadała prawo posługiwania się w swojej nazwie tytułem „Złocieniecka” przez 12 Złocieniecką Brygadę Kawalerii Pancernej im. gen. Ludwika Kmicic – Skrzyńskiego. Jednostki Wojska Polskiego utrzymywały ścisły kontakt i współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi powiatu i gmin oraz wspierały lokalne instytucje. Wielu z byłych żołnierzy i pracowników wojska związało się z regionem. Wielu z nich po latach nieobecności odwiedza to miejsce. Ale także osoby ciekawe historii naszego regionu, turyści. 

Obiekt wykonany został z głazu polnego z przytwierdzoną do niego tablicą
z wyszczególnionymi na niej nazwami JW. i instytucji garnizonowych. Ponadto została ustawiona w bezpośredniej bliskości tablica zawierająca rozmieszczenie JW w koszarach, i obiektach na terenie m. Budów wraz z krótką charakterystyką garnizonu. Pokazano na niej rozmieszczenie nieistniejących obiektów nad rz. Drawą, nad jez. Krosino i przy ul. Nadrzecznej.

Obiekt został wzniesiony zgodnie z obowiązującym przepisami. Wykonawcy w trakcie realizacji projektu zasięgali opinii m.in. Rady Osiedla Budowo, Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP Koło nr 15.

Wykonawcami projektu są Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku wraz z Komitetem Społecznym Ufundowania Obelisku Jednostek Wojskowych w Złocieńcu. Środki finansowe na budowę obelisku pochodzą z dobrowolnych składek od byłych żołnierzy i pracowników wojska z tychże JW.

Intencją wykonawców projektu jest, aby choć w minimalnym zakresie spełnił zapotrzebowanie na informacje w kwestii historii JW na Ziemi Drawskiej, a w szczególności Budowa. Nieograniczona dostępność dla miejscowej ludności i turystów może spowodować, że obiekt stanie się atrakcją turystyczną na mapie powiatu i gminy. Liczą, że przez to poprawi się estetyka tego skweru na Osiedlu Budowo.

Padła propozycja, by spotykać się corocznie w drugi weekend września! Sobota 12.00 przy obelisku. Do zobaczenia za rok! Póki my żyjemy...

Z upoważnienia Społecznego Komitetu Ufundowania Obelisku  Jednostek Wojskowych w Złocieńcu Zbigniew Dudor

zdjęcia www.dsi.net.pl

 

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia