Złocieniec miasto z klimatem

Komunikat Burmistrza Złocieńca z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej i zasad obsługi interesantów

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

Szanowni Państwo,

mając na uwadze występujące zagrożenie epidemiczne w gminie Złocieniec, w związku z §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) informuję, że

od dnia 12 października br. do odwołania

obowiązują następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

1/ zdalne dla interesantów załatwianie spraw urzędowych:

 •  korespondencyjnie przez Pocztę Polską S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec,
 • kontakt telefonicznysekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72033 w. 21,
 • kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP),
 • kontakt internetowy przez pocztę e-mail: poczta@zlocieniec.pl lub sekretariat@zlocieniec.pl, lub adres e-mail do właściwego referatu – wykaz w załączeniu;

 

2/ w wejściu do budynku głównego Urzędu: jest wystawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję do Urzędu, zapakowaną w kopercie (nie ma możliwości potwierdzenia przyjęcia korespondencji). Ponadto jest możliwość wewnętrznego kontaktu telefonicznego z Urzędem (poszczególnymi referatami i stanowiskami)
i
dostępne są papierowe formularze spraw, dotyczących działalności poszczególnych referatów i stanowisk;

 

3/ obsługa bezpośrednia interesantów, w sprawach o których mowa w §24 ust. 4 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie pojedynczo na stanowiskach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wybranego referatu/stanowiska Urzędu – wykaz nr telefonicznych w załączeniu);

 

4/ przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Złocieńca i jego Zastępcę jest wstrzymane do odwołania (kontakt telefoniczny 94 3672022 w. 21).

 

Po przybyciu do Urzędu w celu  załatwienia sprawy, obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosowania zalecanych środków osobistego zabezpieczenia:

 • zasłanianie ust i nosa za pomocą części odzieży, maseczki, przyłbicy lub kasku,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym po wejściu do Urzędu,
 • zachowanie tzw. dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
 • przychodzenie do Urzędu, w miarę możliwości, bez osób towarzyszących,.

                                                                                                                 Burmistrz Złocieńca

                                                                                     /-/ Krzysztof Zacharzewski

 

 

 

WYKAZ

spraw do załatwienia, stanowisk pracy oraz kontakt telefoniczny i email

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

 

Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00):

 

tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail,

z zachowaniem obsługi jednego interesanta na stanowisku

w Urzędzie ul. St. Rynek 3 i 6, ul. Wolności 10:

 

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców):

         tel. 94 3372033 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

 

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja aktów stanu cywilnego):

         tel. 94 3671490 lub 94 3672033 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

 

3/ Ewidencja działalności gospodarczej

            tel. 94 7128880,

         e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

 

4/ Koncesje alkoholowe:

           tel. 94 3672033 w.34

 

5/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

 • wymiar podatków:  tel. 94 3672033 w. 52 lub w. 53, e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl
 • windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych, tel. tel. 94 3672033 w. 38,
  e-mail: 
  um.windykacja@zlocieniec.pl
   

6/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

7/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

             tel. 94 3672033 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

 

8/ Sprawy związane gospodarką komunalną (zajęcie pasa drogowego, infrastruktura komunalna):

          tel. 94 3672033 w. 26, e-mail: um.inwestycje@zlocieniec.pl

 

9/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

10/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

11/ Sekretariat UM (sprawy ogólne i inne nie wymienione):

             tel. 943672033 w. 21, e-mail: sekretariat@zlocieniec.pl

 

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia