Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Diagnoza potrzeb mieszkaniowych. Sprawozdanie z pracy komisji mieszkaniowej za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Cmentarz w Złocieńcu”;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „działka nr ewid. 44/13 obręb 12 miasta Złocieńca”;
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ul. Myśliwska”.
 1. Informacje z analiz oświadczeń majątkowych przeprowadzonych przez:
 1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu;
 2. Burmistrza Złocieńca.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

                                                    

Zapraszamy Państwa do oglądania wideorelacji z obrad Sesji.

 

 

 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                                           Mirosław Kacianowski

                                                

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia