Złocieniec miasto z klimatem

Decyzją Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Zespół Szkół im. gen Władysława Andersa w Złocieńcu został zakwalifikowany do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dwóch grup młodzieży w ramach programu SKS na rok 2021.

Na rok kalendarzowy zrealizowane będą w dwóch grupach 122 godziny zajęć sportowych dla młodzieży, które sfinansuje Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie. Już od połowy lutego 2021 uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu biorą udział w ogólnopolskim programie systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Program rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Szkolny Związek Sportowy pozwala na bezpłatny udział w zajęcia pozalekcyjnych z wychowania fizycznego.

Program ma adresowany do uczniów na celu umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej w formie dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w szkole. Dąży do kształtowania postaw i nawyku sportowania, poprawy sprawności fizycznej młodzieży. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców w zakresie kultury fizycznej i promocji zdrowego stylu życia. Aktywizacja młodzieży obojga płci polega na bezpłatnym uczestnictwie w ofercie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, programów sprawności i zainteresowań. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej z nauczycielami wychowania fizycznego: Janem Maculem i Marcinem Wilińskim. Program jest okazją do promocji różnorodnych sportów i aktywności w oparciu o zasadę „Wybierz sam” i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Ma też swój wydźwięk edukacyjny (szóstka z wychowania fizycznego) i terapeutyczny w kontekście aktywnego wypoczynku i relaksacji. Systematycznie dozowany ruch sprzyja zdrowiu w walce z wszechobecnym stresem i nałogami. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych głównie w przestrzeni otwartej. Pozwala zabić nudę i odkrywać nową, lepszą jakość na drodze osobistego rozwoju.

tekst: Jan Macul

zdjęcia: Marcin Wiliński

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-03-04

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Obchody 5 marca


2021-03-06

Repertuar Kina Mewa


2021-03-07

Repertuar Kina Mewa