Złocieniec miasto z klimatem

GDDKiA  oddział w Szczecinie informuje,  że w dniach  22 – 26.02.2021 r. przeprowadzone zostaną pomiary ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach ciągów dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych,  gminnych na terenie Złocieńca.
Cel badań – aktualizacja prognozy ruchu, w związku z budową obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20. Pomiar wykonywany będzie z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo - rejestrujących:
MioVision Scout Unit, Metrocount Roadside 5600.
Montaż sprzętu przebiega z bezpiecznym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej (słupy, lampy, znaki, itd.), bez konieczności zajmowania pasów ruchu.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-03-04

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Obchody 5 marca


2021-03-06

Repertuar Kina Mewa


2021-03-07

Repertuar Kina Mewa