Złocieniec miasto z klimatem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu zawiadamia, że zmianie ulega termin XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) na dzień 25 lutego 2021r. godz. 15:00.

Nowy termin XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu  to 11 marca 2021 roku, otwarcie obrad o godzinie 15:00.

Miejsce obrad – sala widowiskowa przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu.

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.
 7. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie gminnego programu wspierania rodziny  na terenie gminy Złocieniec na lata 2021 – 2023;
 2. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2021 – 2025;
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji;
 4. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021;
 5. w sprawie wyposażenia gminnych jednostek organizacyjnych w majątek;
 6. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu;
 7. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 14. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 15. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 17. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
 18. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 19. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
 20. Komunikaty i oświadczenia.
 21. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy Państwa do oglądania wideorelacji z obrad Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kacianowski           

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-03-04

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Repertuar Kina Mewa


2021-03-05

Obchody 5 marca


2021-03-06

Repertuar Kina Mewa


2021-03-07

Repertuar Kina Mewa