Złocieniec miasto z klimatem

Lafrentz  Polska Sp. z o.o. w Poznaniu opracowując na zlecenie GDDKiA Oddział Szczecin temat budowy obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 - etap Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R), prowadzi akcję informacyjną, celem uzyskania opinii nt. planowanej trasy w ramach zadania „Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20”.

 

Celem inwestycji jest wyznaczenie nowej trasy odcinka drogi krajowej o parametrach klasy GP, poprawa przepustowości, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników dróg, a przede wszystkim całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych ze Złocieńca, co przełoży się na podniesienie komfortu życia osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej trasy DK20 a także usprawnienie transportu materiałów drogą lądową i skrócenie przejazdu do miejscowości zlokalizowanych przy DK20. 

Przedmiotowa obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 rozpoczyna swój bieg po stronie zachodniej miejscowości Złocieniec i dowiązana jest do istniejącej DK20, koniec odcinka dowiązano do DK20 po wschodniej stronie miejscowości. Istniejący odcinek DK20, który zastąpiony będzie nowym przebiegiem leży od km ok. 75+400 do km 81+170.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przedstawiającymi planowane warianty przebiegu obwodnicy wraz z ich opisem oraz wypełnienia ankiety. 

Proponowane warianty przebiegu obwodnicy Złocieńca - wersja pdf

Proponowane warianty przebiegu obwodnicy Złocieńca

 

Opis wariantów przebiegu obwodnicy Złocieńca

 

Ankietę można wypełnić elektronicznie lub w formie papierowej do dnia 28 maja 2021 r.:

Ankieta wersja elektroniczna 

Ankieta papierowa - ankieta do pobrania 

Instrukcja wypełniania ankiety:
1. W przypadku wersji papierowej prosimy czytelnie wypełnić formularz (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). 
2. Wybór prosimy zaznaczyć znakiem „x”
3. Formularz można przesłać:
    a. pocztą na adres: Lafrentz Polska Sp. z o.o. ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań
    b. mailem na adres: obwodnicazlocienca@lafrentz.pl
4. Przed wypełnieniem formularza opinii prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie 2, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy