Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr ewid. 93/31 położonej w obrębie 0006 miasta Złocieniec oznaczonej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego symbolem US – usługi sportu.
Przypominamy, że dziś ostateczny termin wpłacenia wadium.

 

Dla działki nr 93, z której podziału powstała między innymi działka nr 93/31 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę do 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowę drogi wewnętrznej, budowę placu zabaw oraz przeznaczenie części terenu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność umożliwiająca korzystanie z urządzeń przesyłowych znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości-przy granicy działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz studnia rewizyjna.  Ww. służebności polegały będą na prawie do korzystania z ww. urządzeń przez każdoczesnego ich właściciela oraz prawo wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu dokonania niezbędnych napraw, konserwacji oraz przebudowy tych urządzeń. Służebność wykonywana będzie w pasie o szerokości 1 m, tj. po pół metra w każdą stronę od osi urządzeń przesyłowych.

Warunki uczestnictwa w przetargu szczegółowo zostały opisane w załączonym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM w Złocieńcu - pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 94-36-72-022 wew.64 lub 48.

 

undefined

 

 

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2021-09-24

Wernisaż wystawy