Złocieniec miasto z klimatem

17 września 2021r. rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej W Nowym Worowie realizację programu Unplugged. Jest to program realizowany w Placówkach Oświatowych dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Celem niniejszego podejścia jest wyposażenie młodych ludzi w konkretne umiejętności oraz środki, których potrzebują, by oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedzę o używkach oraz ich niekorzystnych konsekwencjach zdrowotnych. Jednakże wpływ społeczny został jednocześnie ujęty w programie jako czynnik ochronny zapobiegający korzystaniu z używek. Interaktywne metody wykorzystywane w programie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji integracji relacji oraz mocnej sieci społecznej w tym podejściu do używek i ich stosowania.

Wszyscy uczniowie dostaną zeszyty ćwiczeń, które są przeznaczone specjalnie na lekcje Unplugged. Uczniowie będą go wykorzystywać do umieszczania w nim osobistych uwag i przemyśleń.

Program finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złocieńcu.

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga