Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr ewid. 131/16 o pow. 0,5924 ha, 131/17 o pow. 0,4560 ha, 131/19 o pow. 0,0811 ha i 131/20 o pow. 0,2303 ha obręb 0015, Złocieniec-15, jednostka ewid. miasto Złocieniec, KW nr KO1D/00029974/4, który odbędzie się w dniu 24.11.2021r. o  godz. 1100.

 

Działki w ewidencji gruntów i budynków zostały oznaczone symbolem N-nieużytek, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego użytkowanie terenu działek to lasy a kierunek rozwoju został określony symbolem 29MOP*- miejsce obsługi podróżnych. Dla przedmiotowych działek została wydana decyzja Burmistrza Złocieńca o warunkach zabudowy nr ZNU.6730.16.2020.DG z dnia 26 listopada 2020r. na zabudowę usługową- budowa zespołu budynków usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   

Działki położone są przy skrzyżowaniu ulicy Brzozowej (droga powiatowa) i ulicy Drawskiej (droga krajowa nr 20). W pobliżu nieruchomości zlokalizowane jest duże osiedle domków jednorodzinnych. Dodatkowym atutem działek jest ich łączna powierzchnia – 1,3598 ha.

Warunki uczestnictwa w przetargu szczegółowo zostały opisane w załączonym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM w Złocieńcu- pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 94-36-72-022 wew.64 lub 48.

DECYZJA

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

DECYZJA PODZIAŁOWA

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga