Złocieniec miasto z klimatem

Jesteśmy zadowoleni z rezultatów działań projektowych „Cyfrowy Senior w Biblio@Sieci”. Udało się zorganizować spotkania wprowadzające w świat e-obywatelstwa, przeprowadzić kurs komputerowy i obsługi smartfonów.

Drodzy uczestnicy projektu dziękuję za wytrwałość, solidność i cierpliwość – a przede wszystkim za oswojenie się z nowymi możliwościami technologicznymi i otwarcie się na nie. Możecie śmiało powiedzieć o sobie, że jesteście świadomymi e-obywatelami i umiecie poruszać się na platformie e-PUAP, korzystać z aplikacji mobywatel,  bezpiecznie używać e-bankowość i  od dziś Internetowe Konto Pacjenta również nie sprawia Wam żadnych problemów.

„Miło było prowadzić te zajęcia i patrzeć na cyfrowe postępy seniorów”koordynatorka projektu Anna Styrska

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga