Złocieniec miasto z klimatem

Dzisiaj rozpoczynamy głosowanie na projekty zakwalifikowane do Złocienieckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Głosujemy od 16 do 31 listopada 2021 r. Więcej szczegółów w dalszej części aktualności. Swój głos możesz oddać TUTAJ

ZŁOCIENIECKI BUDŻET OBYWATELSKI na 2022 r.

GŁOSUJEMY od 16. do 30.11 2021 r.

ZAGŁOSUJ TUTAJ

 

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 08 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

Zgłoszono łącznie dwa projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2022 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość

szacunkowa  projektu

1

„Budowa tężni w Złocieńcu”

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy Złocieniec oraz promocja walorów turystycznych miasta Złocieniec.

Przedmiotem wniosku jest wybudowanie i potem eksploatacja tężni.

Lokalizacja projektu: obszar przy rzece Drawie przy ul. 11 Listopada - po lewej od stanicy wodnej (działka nr 20/5).

116 062,32 zł

2

„Doposażamy z serca”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.

Przedmiotem wniosku jest zamontowanie dwóch urządzeń  (lokalizacja: plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte) oraz wyposażenie w sprzęt wspomagający działania ratownicze OSP Złocieniec (w tym: mobilna spężarka na przyczepie, butla powietrzna, namiot, oświetlenie przenosne i inny drobny sprzęt), z możliwością jego wykorzystania czy udostępnienia dla innych jednostek pożarniczych i stowarzyszeń.

149 955,70 zł

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2021 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl., polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną utworzony zostanie punkt głosowania w formie papierowej:

 • w wejściu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3,

który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

 1. niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:
   • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
   • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
   • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
   • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;
 2. nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
 3. głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;
 4. wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;
 5. głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

 

            Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

            Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2022 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 15 grudnia 2021 r..

 

Przygotował: Leszek Modrzakowski

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia