Złocieniec miasto z klimatem

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy Złocieniec.

 

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i art. 4eb ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z  art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz. U. poz. 1527) jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. W związku z zamiarem połączenia sołectwa Szczycienko z sołectwem Chlebowo, od 01 stycznia 2022 r. zmniejszy się liczba sołectw w gminie Złocieniec do 17 oraz w związku z koniecznością ponownego utworzenia jednostek pomocniczych znajdujących się na terenie przyłączonym do gminy Złocieniec od 01 stycznia 2019 r. do czego zobowiązuje gminę art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim - zachodzi potrzeba ponownego utworzenia jednostek pomocniczych w gminie Złocieniec.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii od mieszkańców gminy na temat utworzenia jednostek pomocniczych gminy Złocieniec.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 23 do 27 listopada 2021r..

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren miasta i gminy Złocieniec.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje stanowisko w konsultowanej sprawie na formularzu konsultacyjnym. Opinie będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: um.rada@zlocieniec.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Złocieńcu, ul. Wolności 10, a formularz zgłoszenia opinii będzie udostępniony w Biurze Rady Miejskiej w Złocieńcu, na stronie internetowej gminy Złocieniec (www.zlocieniec.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zlocieniec.pl);

Biuro Rady Miejskiej odpowiada za przeprowadzenie konsultacji (tel. +48 94 36 712 36, e-mail: um.rada@zlocieniec.pl).

 

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

Zarządzenie Nr 143/2021

Formularz konsultacyjny

 

zdjęcie: pixabay.com

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia