Złocieniec miasto z klimatem

Konkurs - Gdy będę dorosły, to zmienię...

Cele Konkursu:
    prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,
    rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią
Uczestnictwo:
    konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych
    temat pracy zgodny z tematyką konkursu „GDY BĘDĘ DOROSŁY, TO ZMIENIĘ ...”
    Czasami nam - dorosłym brak pomysłów, jak zmienić świat na lepszy. Dotyczy to wszystkich aspektów naszego życia: domu, rodziny, szkoły, środowiska, przyszłej pracy, ekologii, natury i ...interesujące, jakie jeszcze zmiany zaproponują nam w swoich pracach plastycznych młodzi autorzy
    jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice
    nie przyjmujemy prac zbiorowych!
    każda praca powinna zawierać następujące informacje (metryczka: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki –telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela).
    format prac A3 lub A2 ceramika i rzeźba maksymalnie 50 cm (nie może sprawiać problemów w transporcie i ekspozycji)
    osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz,926 j. t. ze zmianami).
Kryteria ocen jury:
Prace oceniane będą na podstawie:
    poziomu plastycznego prac w zależności od wieku autora, - zgodności z tematyką przeglądu,
    techniką
    ogólnego wyrazu artystycznego.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
       6-9 lat,
    10-12 lat, 
    13-15 lat, 
    16-19 lat.
Terminy i warunki składania prac:
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim
I ETAP GMINNY
Do etapu gminnego prace należy przesłać do 21 marca 2018 r.
Organizator konkursu w danej gminie wybiera komisję, która kwalifikuje prace do kolejnego etapu. Z każdego etapu organizator konkursu dostarcza protokół przekazujący 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia wraz z opisem (metryczka z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka lub adres placówki, telefon, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela).
SKŁADANIE PRAC: Złocieniecki Ośrodek Kultury
ul. Połczyńska 6
78-520 Złocieniec
II ETAP POWIATOWY
Do etapu powiatowego prace należy przesłać do 16 kwietnia 2018 r. wraz z protokołem przekazującym 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia wraz z opisem (metryczka z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki – telefon i adres, nazwisko i imię instruktora, nauczyciela).
SKŁADANIE PRAC: Złocieniecki Ośrodek Kultury
ul. Połczyńska 6
78-520 Złocieniec
    prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
    prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane
    prace przechodzą na własność organizatora
FINAŁ etapu powiatowy odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. 
w Złocienieckim Ośrodku Kultury ul. Połczyńska 6, o godz. 18.00 
3 najlepsze prace oraz 3 wyróżnienia wyłonione w konkursie powiatowym w każdej 
kategorii wiekowej zostaną wysłane na konkurs wojewódzki.
III ETAP WOJEWÓDZKI
Do etapu wojewódzkiego – placówki powiatowe przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem z wystaw powiatowych do dnia 7 maja 2018 r.
Organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 17.
Otwarcie wystawy wojewódzkiej i wręczenie nagród: 20 maja 2018 r.
Organizatorzy wystawy miejskiej i wojewódzkiej proszą ze względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie oprawionych (nie składanych i nie przesyłanych w rulonach).
W razie problemów informacji udziela Pani Elżbieta Kordek pod numerem tel. 694 600 709.
 

Szkoła cukrzycy

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia