Złocieniec miasto z klimatem
NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO TERMIN I GODZINA DYŻURU MIEJSCE
Kacianowski Mirosław
Przewodniczący Rady Miejskiej
CZWARTKI
15:00 - 17:00
Biuro Rady Miejskiej
ul. Wolności 10
I piętro pokój Nr 12
Buca Waldemar
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
WTORKI
17:00 - 19:00

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. I Dywizji WP 8
TEL. 608 286 573

Kuczyńska Monika
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ŚRODA
(druga środa
miesiąca)
16.00 – 17.00

Biuro Rady Miejskiej
ul. Wolności 10
I piętro pokój Nr 12