Złocieniec miasto z klimatem

Zarząd LOTPD w Złocieńcu

 • Marian Felsztyński - Prezes LOTPD
 • Józef Błażejewicz  - Wiceprezes
 • Andrzej Tobiasz -  Skarbnik
 • Anna Kamińska - Sekretarz
 • Karol Skrocki - członek zarządu
 • Grażyna Kozak - członek zarządu
 • Urszula Ptak - członek zarządu
 • Roman Beńko - członek zarządu

Liczba członków - 21 w tym:

 • Liczba samorządów 1
 • Liczba przedsiębiorców 18
 • Liczba organizacji pozarządowych 1
 • Liczba pozostałych podmiotów 1
 • wtym liczba członków zarządu 6

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu powstała w 2003 roku.