Złocieniec miasto z klimatem

 

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Złocieniec wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Drawskiego /klubu sportowego, stowarzyszenia/ do pobrania

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) - do pobrania