Złocieniec miasto z klimatem

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Złocieniec wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instrukcję zgłaszania, dostarczania i aktualizacji danych przez organizacji pozarządowe stosuje się formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny karty informacyjnej organizacji pozarządowej, stanowiący załącznik do zarządzenia, który jest dostępny w formie elektronicznej na promocyjnej stronie internetowej Gminy Złocieniec oraz w formie papierowej w Referacie Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Aktualizacja informacji, o których mowa w zarządzeniu dokonywana jest raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, a na wniosek zgłoszony przez organizację pozarządową na bieżąco.

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia