Złocieniec miasto z klimatem

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Złocieniec wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instrukcję zgłaszania, dostarczania i aktualizacji danych przez organizacji pozarządowe stosuje się formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny karty informacyjnej organizacji pozarządowej, stanowiący załącznik do zarządzenia, który jest dostępny w formie elektronicznej na promocyjnej stronie internetowej Gminy Złocieniec oraz w formie papierowej w Referacie Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Aktualizacja informacji, o których mowa w zarządzeniu dokonywana jest raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, a na wniosek zgłoszony przez organizację pozarządową na bieżąco.