Złocieniec miasto z klimatem

Nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dzienniku Ustaw opublikowano 6 nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W większości podpisał się pod nimi Przewodniczący Komisji ds. Pożytku Publicznego. Zmienionych wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów zaczniemy się uczyć od marca.

 

WAŻNE! Nowe wzory dla procedury uproszczonej (tzw. małych grantów) będą dotyczyć ofert składanych od marca 2019 r. (W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, paragraf 2 rozporządzenia). Podobną sytuację będziemy też mieć w przypadku rozporządzenia ze wzorami ofert, umów i sprawozdań - wzorami konkursowymi - ale tego rozporządzenia jeszcze nie ogłoszono.

 

Więcej na www
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia