Złocieniec miasto z klimatem

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego „Zdrowy samorząd”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują – między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka. Uczestnikami Konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Zgłoszenia przygotowane wg formatki pytań zawartej w regulaminie. należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2018 r. na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018

FIO jednak będzie! Jak informuje ngo.pl znamy więcej szczegółów na temat przyszłorocznego FIO, m.in.:

 • uruchomienie programu już w pod koniec pierwszego kwartału 2018 r., a rozstrzygnięcie w maju wg dotychczasowej struktury priorytetów,
 • w najbliższym konkursie jedynie zmiany w Regulaminie (pozostaną cele i priorytety, a zmiany zajdą na poziomie procedur, kryteriów oceny i sprawozdawczości),
 • kryteria oceny: najważniejszym kryterium ma być zgodność z celami programu (za 30 pkt),
 • kryteria strategiczne: oprócz preferencji dla organizacji o niewielkim budżecie, z siedzibą poza wielkimi miastami, zaproponowane zostały też kryteria zgodności z zadaniami NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (20 pkt).

Nowy nabór ekspertów oceniających wnioski i nowy Komitet Sterujący, duże zmiany w Programie, a więc i w konkursie, planowane są w 2019 r. Szczegóły na www

 

GRUDNIOWE PORZĄDKI W NGO. SPRAWDŹ, CZY PAMIĘTASZ O WSZYSTKIM!

Koniec roku to w organizacjach pozarządowych gorący czas podsumowań, porządków i sprawozdań. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami. PORADNIK.NGO.PL przypomina, czego należy dopilnować, aby pomyślnie wejść w nowy rok. Więcej na www

 

DAROWIZNA – zrób i odpisz od podatku. To ostatni moment! Więcej na www

 

Lider Zachodniopomorski

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości, w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę! Zgłoszenia przesyłać można do 21 grudnia 2017 r. Więcej na www


PORTAL NGO.PL ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Wkrótce w portalu ruszy nowy cykl PEŁNOMOCNIK ODPOWIADA. Wszystkich pełnomocników i pełnomocniczki, którzy chcieliby opisać dobre praktyki, podzielić się udanymi pomysłami z zakresu współpracy urzędów z organizacjami zapraszamy do kontaktu. Szukamy też osób, które gotowe byłyby pomagać nam w opracowywaniu odpowiedzi na pytania od organizacji. Zapraszamy do współpracy: wspolpraca@portal.ngo.pl.

 

Zespół badań Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotowuje się do kolejnego badania Kondycji III sektora w 2018 roku. Jeśli są Państwo zainteresowani pogłębionymi badaniami regionalnymi, proszę pisać na: badania@klon.org.pl.

Tu znajdą Państwo przykład badań z regionu: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2019025.html

 

 

BADANIA 3sektora

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym przygotowanym na potrzeby rozprawy doktorskiej w Katedrze Organizacji i Zarządzania US na temat kapitału ludzkiego w organizacjach pożytku publicznego województwa zachodniopomorskiego. Wypełnienie ankiety nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł informacji i nie zabiera więcej niż 15 minut. Link do ankiet

dla kadry zarządzającej OPP https://www.webankieta.pl/ankieta/289959/analiza-i-diagnoza-kapitalu-ludzkiego-w-organizacjach-pozytku-publicznego.html

dla pracowników i wolontariuszy https://www.webankieta.pl/ankieta/291235/ankieta-dla-pracownikow-i-wolontariuszy-organizacji-pozytku-publicznego.html


CZYTELNIA

 • Komisja Europejska zebrała w jednej publikacji podstawowe zasady dotyczące finansowania projektów unijnych. Broszura poświęcona jest takim zagadnieniom jak: znalezienie źródeł finansowania, znalezienie partnera do projektu, proces ubiegania się o dofinansowanie, dopuszczalność zgłoszenia i kryteria kwalifikowalności, ocena, podpisanie umowy i uzyskanie dotacji, zarządzanie projektem czy rodzaje finansowania. Broszura dostępna na www
 • Weekend z książką? Albo z raportem. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport z badania "Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca".
  Więcej na www

 

KOMISJE KONKURSOWE

NOWOŚĆ! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Termin mija 22 grudnia 2017 r. Więcej na www

 

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

 

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zaprasza do współpracy. Więcej na www

 

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…


Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
Dotacje z urzędów centralnych www

Termin ucieka www

 

*************************************************************************

 

 1. Ruszył Senior+ dla JST. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Oferty można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Nabór wniosków kończy się 22 grudnia 2017 r. Więcej na www
 2. ASOS. Konkurs ogłoszony! Nabór do 22 grudnia 2017. Więcej na www
 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna". Wnioski można składać do 27 grudnia 2017 r. Więcej na www
 4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018". Termin do 29 grudnia 2017 r. Więcej na www
 5. Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne. Termin składania wniosków do 29 grudnia 2017 r. Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Więcej na www
 6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Nabór wniosków trwa do 2 stycznia 2018 r. Więcej na www
 7. Minister Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r. Więcej na www
 8. Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.
  Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji Oferty można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r. Więcej na www
 9. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku oraz w latach 2017-2019. Nabór ofert trwa do 5 stycznia 2018 r. Więcej na www
 10. Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, dziedzictwa naturalnego
  i kulturowego oraz transportu zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu. Więcej na
  www
 11. Konkurs w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (POWER 3.1) będzie trwał od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Więcej na www
 12. Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2018 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2018 roku. Więcej na www
 13. ”Na 100 Niepodległa”! Trwa konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku. Więcej na www
 14. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020. Najbliższy nabór wniosków kończy się 1 marca 2018 r. Więcej na www
 15. Pierwszy nabór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 - program „Ochrona zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych
  i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków: drugi nabór: do 31.03.2018 r. (o ile zostaną środki). Więcej na www

 

NABORY STAŁE

 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
 8. Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 9. Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/


FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie tutaj


HARMONOGRAMY…
Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj
Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w PO WER dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE

 1. http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/
 2. http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/06/dotacje-z-ambasad-aktualizacja-listy.html
 3. https://funduszenaedukacje.wordpress.com/
 4. https://twitter.com/KonkursyDlaNGO

 

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia