Złocieniec miasto z klimatem

Oddaj swój głos na Budżet Obywatelski >> kliknij tutaj

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 12 października br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2018 (tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego 2018 będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów.

 

 1. Teren rekreacyjny ul. Stolarska – wnioskodawcy: Waldemar Buca, zam. Złocieniec i Grażyna Anielak, zam. Złocieniec =>> zobacz wniosek

 2.  Nadrzeczna promenada. Zagospodarowanie brzegów rzeki Wąsawki pomiędzy ulicami Podmiejska/Kasztanowa – wnioskodawca: Janusz Olszewski, zam. Złocieniec  =>> zobacz wniosek =>> zobacz plakat 

 3.  Poprawa bezpieczeństwa w gminie Złocieniec – wnioskodawca Łukasz Sołtys, zam. Złocieniec  =>> zobacz wniosekzobacz plakat 

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 24 października do 02 listopada 2017 r.

Głosowanie będzie się odbywać elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 02 listopada br. o godz. 24 : 00, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w dniu 02 listopada br.o godz. 16 : 00.

Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się za pośrednictwem strony internetowejwww.zlocieniec.pl. Głosowanie polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

 

W celu umożliwienia głosowania osobom nieposiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie papierowej:

 1. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,

 2. w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

 

Warunkiem ważności oddanego głosu jest:

 1. - kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu,

 2. - wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą (lub zatwierdzenie karty wypełnianej elektronicznie),

 3. - jeżeli osoba zagłosuje więcej niż jeden raz, każdy oddany przez nią głos zostanie uznany za nieważny,

 4. jeżeli głos zostanie oddany na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem lub bez pieczęci urzędu głos zostanie uznany za nieważny.

 

Po zakończeniu głosowania komisja ustali wyniki głosowania.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 08 listopada 2018 r.

 

 

Zarządzenie >> zobacz

Wykaz projektów >> zobacz

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia