Złocieniec miasto z klimatem

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1266/ osobom, dla których nieruchomość gruntowa oddawana jest w użytkowanie wieczyste, a w dniu zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie ukończyły 35 lat zostanie udzielona bonifikata w wysokości 80% pierwszej opłaty rocznej i 80% opłaty rocznej. Gdy nieruchomość gruntowa oddawana jest kilku osobom we współużytkowanie wieczyste, warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli w dniu zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej we współużytkowanie wieczyste wszystkie osoby nie ukończyły 35 lat.

 

Działki przy ul. Sienkiewicza - przetarg

działki nr 113/20 i 270/1 o łącznej pow. 0,1450 ha - cena wywoławcza 59.340,00 zł + VAT

NA SPRZEDAŻ

 

 

 

działki nr 113/21 i 270/2 o łącznej pow. 0,1735 ha - cena wywoławcza 71.000,00 zł + VAT

SPRZEDANE

(Przeczytaj wywiad z pierwszym nabywcą działek na preferencyjnych warunkach)

>> Czytaj wywiad ( źródło : Biuletyn Informacyjny Gminy Złocieniec "Złocienieckie klimaty")

 

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia