Złocieniec miasto z klimatem

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 roku

Petycja
Odpowiedź na petycję
Pisma w sprawie
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

 

Petycja z dnia 16.06.2020
Odpowiedź na petycję z dnia 16.06.2020
Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Petycja z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Odpowiedź na petycję z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Petycja z dnia 27 marca 2020 roku

Odpowiedź na petycję z dnia 27 marca 2020 roku

_______________________________

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Radę Miejską w Złocieńcu

Petycja z 16.05.2019r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

Odpowiedź na petycję

_______________________________

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016  przez Radę Miejską w Złocieńcu

Odpowiedź na petycję z dnia 04.08.2016r.

Petycja z dnia 04.08.2016r.

Pismo z dnia 11.08.2016r. dotyczące petycji z dnia 04.08.2016r.

Wpisany przez: Joanna Sabat