Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu

Logo Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu

 

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych działa na podstawie Ustawy z 1989r. o samorządzie  zawodowym niektórych podmiotów  gospodarczych oraz Statutu który został przyjęty dnia 8 grudnia 1989r. oraz ostatecznie zaktualizowany i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, który dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu - o numerze KRS 0000178848,  aktualizacja  na dzień 03.07.2013 r.  REGON – 330974301 NIP – 253-00-45-187.

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych posiada osobowość prawną i utworzone zostało na czas nieoznaczony.

Siedziba i adres: Miejscowość ZŁOCIENIEC, gmina  ZŁOCIENIEC, powiat DRAWSKI,  Województwo – ZACHODNIOPOMORSKIE, kraj POLSKA

 Adres: 78-520  ZŁOCIENIEC ul. Armii Polskiej 4

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR – Starosta Drawski

Organem uprawnionym do reprezentowania Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych jest Zarząd,  a w jego imieniu  dwóch członków Zarządu działających łącznie, upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, są to:

 1. PREZES - EDWARD KOT zam. 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 2/3   kontakt 661690754
 2. WICEPREZES - JERZY BOGALECKI zam. 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 5/14  kontakt 606393996

w skład Zarządu wchodzą:

 • Sekretarz – Urszula Ptak,
 • Skarbnik – Grażyna Kozak,
 • Członek – Marcin Kot

Organami Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych są:

 •  Walne Zgromadzenie 
 •  Zarząd Zrzeszenia
 • Komisja Rewizyjna

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych powołane zostało by reprezentować przedsiębiorców wobec instytucji samorządowych i rządowych.      

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą z terenu miasta i gminy Złocieniec, jak również z okolicznych gmin.         

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu jako cele działania wytyczyło następujące zadania:

 1. Inicjowanie działań promujących lokalnych przedsiębiorców.
 2. Aktywny udział w życiu regionalnym poprzez włączenie się w prace lokalnego samorządu.
 3. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, oraz aktywny udział w życiu regionalnym przez włączenie się w prace lokalnego samorządu.
 4. Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami o tym samym charakterze działania poza granicami kraju.
 5. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i władzy.
 6. Udzielenia pomocy zrzeszonym przedmiotom i wszystkim członkom Zrzeszenia, w różnych sprawach, celem wsparcia i reprezentowania ich na zewnątrz.
 7. Utrwalanie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 8. Prowadzenie spotkań integracyjnych, organizowanie działalności rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.
 9. Występowanie z wnioskami o doradztwie w zakresie szkoleń oraz pozyskiwania środków.
 10. Udział członków Zrzeszenia w różnych Komisjach na szczeblu Gminy, Powiatu, Województwa.

Główne zadanie w Zrzeszeniu Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu zrodziło się w roku 1999 to projekt  by zorganizować imprezę pod nazwą TARGI WYSTAWIENNICZE -  pomysł uzyskał aprobatę i  na terenie Złocieńca  w miesiącu sierpniu organizowane  były Targi Wystawiennicze,  była to impreza cykliczna adresowana  do właścicieli rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw
z  regionu, kraju i zagranicy.

Złocienieckie Targi były formą Targów wielobranżowych, swoje stoiska prezentowały różne firmy między innymi: usługowe, handlowe, ekologiczne, stolarskie, samochodowe, sanitarne, turystyczne, spożywcze, prezentowały się artyści i wystawcy rękodzieła artystycznego oraz twórcy ludowi.       

Od pierwszej edycji / rok 1999r/ jako organizatorzy wypromowaliśmy symbol „Zajączka Złocieniaszka”, który umieszczany był na wszystkich gadżetach, dyplomach, zaproszeniach, folderze, medalach targowych które były wręczane dla wystawców i wyróżnionych firm, to wielka promocja naszego miasta, materiały były rozsyłane do wielu firm i urzędów poza  nasz region i województwo.      

Jednym zdaniem można powiedzieć,  TARGI  to promocja naszej gminy i regionu.

Jednym z zadań które postawiło sobie Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych i które zostało  zrealizowane to: w roku 2000 na wniosek  Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych które było pomysłodawcą  powstało  biuro, którego zadaniem miało być  pomaganie wszystkim podmiotom gospodarczym z terenu miasta i powiatu w pozyskiwaniu środków pomocowych i ofert. Stowarzyszenie takie  zostało utworzone z siedzibą w Złocieńcu i działa pod nazwa   

Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego, które poszerzyło zakres swojego działania.

Z inicjatywy Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych powstał program „Złocieniec – bezpieczna Gmina”,  przy Urzędzie Miasta w roku 2001 powołano  „Stowarzyszenie Złocieniec- Bezpieczna Gmina”, które opracowało program pod nazwą „System monitoringu wizyjnego dla miasta Złocieniec”, program realizowany był  etapami – zamontowano centrum obserwacyjne  monitoringu, które mieści się w Komisariacie Policji w Złocieńcu, oraz zamontowano kamery
w różnych częściach miasta. Działanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa życia w naszym mieście, ładu i porządku publicznego na terenie miasta, by było bezpieczniej bez narkotyków, napadów, bójek i włamań do sklepów.

Zarząd Zrzeszenia na bieżąco współpracuje z samorządem co roku przedkłada swoje  wnioski i sugestie do budżetu  gminy między innymi od roku 2005 i co roku,  jednym z punktów jest promocja lokalnego produktu „Zajączka Złocieniaszka ”  - propozycja członków Zarządu Z.P.G. by taka rzeźba powstała na terenie targowym „między mostami” oraz dążenie Gminy do utworzenia strefy inwestycyjnej /podstrefy inwestycyjnej/, by inwestor z zewnątrz wiedział, co Gmina ma do zaoferowania, jakie są preferencje, jaka jest polityka podatkowa gminy .

Bardzo ważne - Zarząd Zrzeszenia uważa że musimy jako miasto posiadać swój produkt lokalny, który winien być mocno rozreklamowany poprzez imprezę i na różnych spotkaniach z mediami – prasa, radio telewizja.

Zarząd Zrzeszenia w ramach współpracy z innymi organizacjami dla promowania miasta i gminy, nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Filatelistycznym i dla upamiętnienia 55 lecie koła miejskiego i wydał okolicznościowy stempel i kartki pocztowe, które zostały rozesłane do członków związku w całym województwie  i poza, oraz były rozdawane podczas różnych imprez.       

W ramach porozumienia i rozmów  między  telewizją „ Gawex ” w Szczecinku, a Zarządem Zrzeszenia został zainstalowany w miesiącu sierpniu 2009 na ul. Rynek przed Ratuszem Miejskim bezprzewodowy Internet.

Z inicjatywy Zarządu  przez 10 lat była prowadzona usługa bezpłatnej diagnostyki pojazdów samochodowych prowadzonych przez ZORD Koszalin, z  której skorzystało wielu kierowców, przeprowadzono również konkurs dla dorosłych, dzieci i młodzieży o tematyce  „Bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszego i rowerzysty”, były nagrody i upominki. Przeprowadzone były bezpłatne badania ciśnienia tętniczego i poziomu cukru, z którego skorzystało wielu mieszkańców.

Członkowie Zrzeszenia uczestniczą w wielu komisjach w gminie, starostwie i województwie.    

Praca członków Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych zauważona została i nagrodzona.

Rok 2003 -  podczas Gali Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu / 21-22.XI.2003/ ZPG otrzymało :

Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nawą „Animator Lokalnej Przedsiębiorczości 2003”.

Rok 2004 - I miejsce i Statuetkę w kategorii Stowarzyszeń w konkursie Gospodarczym Powiatu Drawskiego - wyróżnienie wręczono podczas Gali Gospodarczej Powiatu Drawskiego – maj 2004.

Rok 2005  – Puchary Posła do Parlamentu Europejskiego  za organizacje Targów / sierpień /.

Rok 2006 – Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego za wkład w rozwój Targów / sierpień/

Rok 2006 - Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych uczestniczyło w licytacji podczas 14 Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytowało album „Skarby Rzeczpospolitej z dziejów kolekcjonerstwa sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII wieku”. Album decyzją Zarządu został przekazany podczas VIII edycji Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych / 5.08.2006r/ do użytku  wszystkich mieszkańców Złocieńca dla  Biblioteki Miejskiej w Złocieńcu.

Rok 2007 – Puchar Posła R.P. Stanisława Wziątek za wkład w rozwój Targów / sierpień/.

Rok 2008 - Uchwałą XXXI/204/2008 z dnia 27.11.2008 Rada Miejska w Złocieńcu nadała dla Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec”

Celem działania Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych jest:

 • utrwalenie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,
 • prowadzeniu na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, społecznej
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i władzy    

Z inicjatywy Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych prowadzone były szkolenia, dla wszystkich podmiotów gospodarczych z terenu miasta i gminy między innymi:

 • Zmiana w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
 • Podatek od towaru i usług.
 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska ustawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy- czy jest czego się bać.
 • Jak pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych nie posiada etatowych pracowników, wszyscy pracują społecznie -  w ramach  dobrej współpracy ZPG współuczestniczy w propagowaniu różnych szkoleń m.in.:

 • ochrony środowiska,  - gospodarki odpadami poprodukcyjnymi,
 • możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • ubieganie się o pożyczki udzielane z funduszy unijnych przez  Fundusz Pożyczkowy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczość w Koszalinie,  - podatki dla małych i średnich przedsiębiorstw, jakie zmiany w danym roku podatkowym, w tym zagadnieniu współpracujemy z  Urzędem Miasta i Starostwem Powiatu Drawskiego.            

Zarząd Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych organizując wszelkie imprezy, jak również w ramach wszelkiej współpracy, porozumień czy rozmów z przedsiębiorcami, usługodawcami kieruje się promocją miasta i gminy, chciałoby aby Złocieniec stał się prężnym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym, by powstawały nowe  miejsca pracy, by inwestorzy pozyskiwali wartościowych pracowników, a kandydaci znaleźli interesujące miejsca pracy.

Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych to zwykli ludzie, którzy maja jak każdy problemy, lecz nie zamykają się w swoich zakładach, to ludzie którzy chcieliby coś zrobić dla swojego środowiska, pokazać, zainicjować.

Zarząd Zrzeszenie Podmiotów Gospodarczych zaprasza wszystkich przedsiębiorców, usługodawców, handlowców i wszystkich którzy chcieli by przyczynić się do poprawy warunków poprawy swojej działalności gospodarczej do uczestnictwa w Zrzeszeniu lub współpracy.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.