Urząd Miejski w Złocieńcu

Burmistrz Złocieńca ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 131/16, 131/17, 131/19, 131/20

Burmistrz Złocieńca ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr ewid. 131/16, 131/17, 131/19, 131/20 obr. 0015, Złocieniec-15, jednostka ewid. miasto Złocieniec oznaczonych zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego symbolem 29MOP* - miejsce obsługi podróżnych.

Dla działek nr ewid: 131/16, 131/17, 131/19, 131/20 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zabudowę usługową - budowa zespołu budynków usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie zdemontowany znajdujący się na działce nr ewid. 131/20 słup ogłoszeniowy, stanowiący własność Gminy Złocieniec.

Warunki uczestnictwa w przetargu szczegółowo zostały opisane w załączonym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki UM w Złocieńcu - pokój nr 22 w budynku przy ul. Wolności 10 lub telefonicznie pod nr telefonu 94-36-720-22 wew. 48 lub 64.

brzozowa_20032023 

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności