Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności

Kawiarnia na wyspie - do wydzierżawienia

15 mar 2018

Burmistrz Złocieńca w kwietniu bieżącego roku planuje przeznaczyć do dzierżawy część budynku (kawiarni) o powierzchni 52,50 m2 posadowionego na działce nr ewid. 492/2 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski na Wyspie Ostrów wraz z częścią przyległego terenu.

czytaj więcej


Odłamkowo burzącym ognia !!!

15 mar 2018

Żołnierze rezerwy z Batalionu czołgów wchodzących w skład 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przez kilkanaście dni ćwiczyli  na poligonie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.

czytaj więcej


Motopompa przewoźna dla OSP Złocieniec

14 mar 2018

Gmina Złocieniec zakupiła motopompę przewoźną o dużej wydajności (min. 4 640 l/minutę), oraz przyczepę do jej transportu. Zakup poprawi efektywność działania gminy Złocieniec poprzez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Złocieniec. Planuje się, że efektywność działania wzrośnie o ok. 70%.

czytaj więcej
Burmistrz Złocieńca ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

13 mar 2018

Burmistrz Złocieńca

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie 0006 miasta Złocieniec przy ul. Dębowej przeznaczonych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 35/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

czytaj więcej

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU

09 mar 2018

Marta Skrzypek i Karina Pytel, uczennice Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu brały udział w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 01 marca 2018 r.
 

czytaj więcej