Urząd Miejski w Złocieńcu

Będą nowe pomosty na plaży "Gęsia Łączka"

Logotypy 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa i zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W dniu 24 maja 2023 r. Gmina Złocieniec zawarła umowę o przyznaniu pomocy z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji „Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno”. W podpisywaniu umowy uczestniczył Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski i Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Bańkowska. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 291 120,00 zł a wkład własny gminy Złocieniec to kwota 166 400,44 zł. Całkowity koszt operacji wynosi: 457 520,44 zł. W ramach zadania przewidziano rozbiórkę istniejącego pomostu i budowę pomostu pływającego.  Zadanie będzie realizowane latem 2023 r. dzięki wsparciu z LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Pomosty 

 
 

 

 

Galeria zdjęć

DSC_0843 DSC_0845 DSC_0849
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności