Urząd Miejski w Złocieńcu

Informacja Burmistrza Złocieńca o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla kamiennego)

Na podstawie art. 14a ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(Dz.U z 2022 r. poz. 2236 za zm.), Burmistrz Złocieńca informuje mieszkańców gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo, że gmina Złocieniec przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgiel kamienny w asortymencie ORZECH) na następujących warunkach:

  1. termin składania wniosków o zakup - do 30 czerwca 2023 r.;
  2. szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wyrażona w tonach - 4,480;
  3. cena za tonę paliwa stałego - 2000,00 zł brutto.


Ponadto Burmistrz Złocieńca informuje, że:

  • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, może dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia, potwierdzającego wypłacenie lub prawo gospodarstwa domowego do dodatku węglowego,
  • wnioski o zakup złożone i nie zrealizowane do końca kwietnia br. pozostawia się bez rozpoznania;
  • wnioski o zakup paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej są składane do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, pok. nr 14 i będą rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia do gminy do wyczerpania zapasu paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej (nowy wzór wniosku do pobrania w załączniku);
  • do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
  • sprzedaż końcowa paliwa stałego może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r..

 

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: pdf, 188.79 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności