Urząd Miejski w Złocieńcu

Zawiadomienie o LXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) – zwołuję LXVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 27 września 2023 r. o godz. 10:00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

Porządek obrad LXVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z LXIV i LXV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody;
  2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  5) w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  12) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  20) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2023;
  21) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2023-2030;

 7. Komunikaty i oświadczenia.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy Państwa do oglądania wideorelacji z obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kacianowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności