Urząd Miejski w Złocieńcu

Złocieniecki Budżet Obywatelski 2024 - ZAGŁOSUJ!

BO 2024

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2024 - zagłosuj

Zagłosuj - kod QR

Głosowanie aktywne od 16. do 30.11 2023 r.

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 08 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Zgłoszono łącznie trzy projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2024 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

 

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

„Boisko dla małych i dużych”

Celem projektu jest zagospodarowanie starego boiska asfaltowego (z dziurami i innymi ubytkami) nowoczesnym boiskiem panelowym, z którego bezpiecznie i z przyjemnością będą mogli korzystać zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i starsze osoby. W pojedynkę lub w grupach. Dzięki unifikacji jakie posiada dane boisko panelowe, można organizować  na nim eventy piłkarskie, treningi, a nawet turnieje skrzatów i żaków.

Lokalizacja projektu: Na terenie obecnego boiska asfaltowego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5 (Złocieniec obręb 12 – działka 45/64).

168 510,00 zł

2

„Miasto z pompą”

Celem projektu jest wykonanie nowych pomp wodnych w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Złocieniec i bezpieczeństwa Wodnego jego mieszkańców.

Lokalizacja projektu: działka 16/5 obręb 11, działka 23/20 obręb 11, działka 16/5 obręb 11, działka 336/10 obręb 11, działka 16/5 obręb 11, działka 8/6 obręb 11, działka 128/43 obręb 11

175 000,00 zł

 


Projekt nr 1


Projekt nr 2


 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2023 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1600.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu utworzone zostały punkty głosowania w formie papierowej:

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3, który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu,
  • w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu, ul. St. Rynek 6, który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:

  • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
  • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
  • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
  • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;

2) nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;

3) głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;

4) wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;

5) głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2024 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 15 grudnia 2023 r..

 

Przygotował: Sebastian Kuropatnicki 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności