Urząd Miejski w Złocieńcu

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Złocieńca informuje, że zgodnie z uchwałą NR LXIV/585/2023 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 czerwca 2023 r., od dnia 1 września 2023 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:

  • 32 złote miesięcznie na osobę (odpady segregowane)
  • 64 złote miesięcznie na osobę – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

W najbliższym czasie właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o wysokości opłaty jaką są zobowiązani uiszczać. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów oraz wysokości stawki obowiązującej od 1 września 2023 r.

W związku z tym nie ma konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z uwagi na zmianę systemu informatycznego, prosimy o zgłaszanie ewentualnych błędów.

Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Wolności 10 pok. nr 1 tel. 94 36 72 022 wew. 46.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności