Urząd Miejski w Złocieńcu

Ważne adresy

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU
ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec
NIP: 674-10-02-018
www.zlocieniec.pl
http://bip.zlocieniec.pl/

Sekretariat Urzędu Miejskiego
poczta@zlocieniec.pl
tel. 94 36 72 033, 94 36 72 099,
fax. 94 36 71 618

Biuro Obsługi Interesanta tel. 94 36 72 022, 94 36 72 044,  94 36 72 066

Biuro Rady Miejskiej um.rada@zlocieniec.pl  94 36 71 236

Straż Miejska um.straz@zlocieniec.pl 94 36 71 272

Urząd Stanu Cywilnego um.usc@zlocieniec.pl  94 36 71 490

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Stary Rynek 6, tel. 94 71 28 880
it@zlocieniec.pl

OPIEKA ZDROWOTNA

GODZINY OTWARCIA APTEK W 2016r.

Z dniem 2 stycznia 2013 zaprzestał swoją działalność w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biały Dom"

ul. Piłsudskiego 17, tel. 94 36 72 872
zozbialydom@interia.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medica" s.c.
Pl. 650 - lecia 1, tel. 94 36 72363 tel.kom. 606 312 470

Samodzielny Publiczny Szpital MSWiA w Kańsku
ul. Kańsk 1, tel. 94 36 71 222

BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Złocieńcu
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 6
tel. 94 36 71 108

Komisariat Policji w Złocieńcu
ul. 5 marca 29
tel. 94 36 36 801
fax 94 36 36 803

Straż Miejska w Złocieńcu
um.straz@zlocieniec.pl
ul. Wolności 10 (p. II, pok. 20)
tel. 94 36 71 272

JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY ZŁOCIENIEC

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
pl. 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec
e-mail: mgops-zlocieniec@wp.pl
Tel. 94 36 71 248, Fax: 94 36 71 248

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.
al. Piastów 2, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 22 72, fax  94 367 22 72

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 717 12, fax  94 36 71 607
www.zgm-zlocieniec.com.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 71 659

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków
ul. Sadowa 3, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 716 03

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ujęcie Wody
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 12 85

Złocieniecki Ośrodek Kultury
KINO "MEWA"

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 71 455, 94 36 71 139
e-mail: zokzloc@pro.onet.pl
www.zok.zlocieniec.pl

 

BANKOMATY

Bank PEKAO S.A. Bankomat
ul. Bohaterów Warszawy 19, 78-520 Złocieniec

PKO BP S.A. Bankomat
ul. Wolności 8, 78-520 Złocieniec
ul. Czaplinecka - przy sklepie PSS Jutrzenka

Bank Spółdzielczy S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 3

POCZTA POLSKA

"Poczta Polska" Urząd Pocztowy Złocieniec 1
ul. Mickiewicza 1, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 11 15, fax 094 367 14 87

STACJE PALIW

Stacja "Moya"
ul. Czaplinecka (przy drodze krajowej nr 20)
78-520 Złocieniec

Stacja Paliw
ul. Piaskowa 8

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Primlux. Sp. z o.o. Stacja kontroli pojazdów
ul. Mirosławiecka 27, 94 367 15 43
78-520 Złocieniec
e-mail: primex@primex.pl

Stacja kontroli pojazdów
Al. Piastów 4, Złocieniec
tel. 506 161 471

Stacja kontroli pojazdów
ul. Piaskowa 17

Usługowy Zakład Wulkanizacyjny
ul. Bydgoska 3
tel. 94 36 71 444

Salon Fiata. Auto Serwis
ul. Czaplinecka 19
tel. 94 36 71 310

POZOSTAŁE ADRESY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe

ul. Drawska 13, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 18 18, fax  94 367 19 77

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"
ul. Stary Rynek 6, 78 - 520 Złocieniec
tel. 94 372 03 25, tel./fax: 94 372 03 34
email: biuro@partnerstwodrawy.org
www.partnerstwodrawy.org

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Wolności 10 (p.II, pok. 21) budynek Urzędu Miejskiego
78-520 Złocieniec
tel.  94 36 72 022 wew. 50

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomor. Filia Złocieniec
ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 13 43, fax 94 367 13 43

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Postęp"
Obr. Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 72 216

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu
Oddział Zakład Gazowniczy Koszalin Biuro Obsługi Klienta

al. Piastów 8, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 18 08, fax 94 367 18 08

Wydział Spraw Terenowych I Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie

ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 09 20, fax 94 367 09 30