Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Złocieniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlocieniec.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-02-14.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • ułatwienia dostępu, tj.: możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zamiany kontrastu, możliwość zmiany odstępów między wierszami, możliwość zmiany odstępów między słowami;
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3

Miejsca parkingowe: przed budynkiem głównym Urzędu Miejskiego znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce zostało oznaczone w sposób pionowy i poziomy. Za budynkiem znajdują się jeszcze 2 wyznaczone miejsca, również zostały oznaczone w sposób pionowy i poziomy.

Dostępność wejścia: wejście główne do Urzędu Miejskiego (budynek główny) posiada schody oraz platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu zamontowano dzwonek przyzywowy, za pomocą którego można skontaktować się z sekretariatem.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek posiada 2 piętra. W budynku nie ma windy. Osoby niepełnosprawne mają możliwość dotarcia wyłącznie na parter urzędu. W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na I piętrze. W budynku (w sekretariacie) znajduje się pętla indukcyjna.

Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6

Dostępność wejścia: wejście główne do budynku, w którym znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego posiada schody oraz platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek jest parterowy, dostosowany komunikacyjnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Wolności 10

Dostępność wejścia: wejście główne do budynku, gdzie znajduje się Straż Miejska i referaty Urzędu Miejskiego nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajdują się schody.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek posiada 2 piętra. Pomieszczenia urzędu znajdują się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy ani toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest komunikacyjnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym: do wszystkich budynków Urzędu Miejskiego w Złocieńcu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

  • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
  • wysłanie maila na adres: poczta@zlocieniec.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Pliki do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Format: pdf, 144.87 kB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Format: docx, 34.45 kB
Informacja o braku dostępności
Format: docx, 32.8 kB
Klauzula informacyjna RODO
Format: pdf, 138.49 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.