Urząd Miejski w Złocieńcu
Powróć do: Rada Miejska

Komisje Rady Miejskiej

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 2018-2023

 

komisja organizacyjna:
 1. Mirosław Kacianowski – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Elżbieta Frankowska,
 4. Andrzej Jankowski,
 5. Piotr Jurski,
 6. Grażyna Kozak,
 7. Monika Kuczyńska-Kochana,
 8. Barbara Pawłowska,
 9. Mateusz Waszczyk.
komisja rewizyjna:
 1. Grażyna Kozak – przewodnicząca komisji,
 2. Andrzej Jankowski,
 3. Tadeusz Koźma,
 4. Jan Macul,
 5. Barbara Pawłowska,
 6. Jarosław Sobczak.
komisja skarg, wniosków i petycji:
 1. Andrzej Jankowski – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Roman Cyc.
komisja rozwoju gospodarczego i budżetu:
 1. Zbigniew Albiniak – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Frankowska,
 3. Mirosław Kacianowski,
 4. Mariola Kowalska,
 5. Tadeusz Koźma,
 6. Jarosław Sobczak,
 7. Łukasz Sołtys.
komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego:
 1. Piotr Jurski – przewodniczący komisji,
 2. Roman Cyc,
 3. Jarosław Sobczak,
 4. Łukasz Sołtys.
komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki:
 1. 1. Mateusz Waszczyk – przewodniczący komisji,
 2. 2. Monika Kuczyńska-Kochana,
 3. 3. Jan Macul
 4. 4. Mariola Kowalska.
komisja wsi i rolnictwa:
 1. Barbara Pawłowska – przewodnicząca komisji,
 2. Roman Cyc,
 3. Mateusz Waszczyk.