Urząd Miejski w Złocieńcu

Ogłoszenia o konkursach i przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

24.02.2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowania na integrację społeczności w 2023 roku na terenie gminy Złocieniec”

22.02.2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego "Oprawa muzyczna uroczystości oraz świąt państwowych i rocznic w 2023 roku na terenie gminy Złocieniec"

22.02.2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu pn. "Aktywizacja ludzi starszych w zakresie kultury w 2023 roku na terenie gminy Złocieniec"

 


 

29.03.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego "Oprawa muzyczna uroczystości oraz świąt państwowych i rocznic w 2022 roku na terenie gminy Złocieniec"

11.03.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności"

08.02.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu pn. "Aktywizacja ludzi starszych w zakresie kultury w 2022 roku na terenie gminy Złocieniec"

 


 

26.04.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021

26.04.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury w roku 2021

19.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności” w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec

12.01.2021 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec