Urząd Miejski w Złocieńcu
Powróć do: Samorząd

Kultura

Upowszechnianiem kultury na terenie gminy Złocieniec zajmuje się samorządowa instytucja kultury - Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej "ZOK".

ZOK realizuje swoje cele w oparciu o podział pracy pomiędzy: Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną, Kino "Mewa" oraz świetlice wiejskie w Bobrowie, Warniłęgu, Cieszynie, Starym Worowie, Kosobudach, Rzęśnicy, Stawnie, Lubieszewie i Darskowie.

Świetlice wiejskie podporządkowane są radom sołeckim, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje ZOK.

W Złocienieckim Ośrodku Kultury prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych następujące sekcje Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

Strona internetowa Złocienieckiego Ośrodka Kultury: www.zok.zlocieniec.pl

 


Obiekty kulturalne

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Złocieniecki Ośrodek Kultury


Kino "Mewa"

Kino "Mewa"


Sala widowiskowa

Sala widowiskowa